Berkant KARDUMAN

Teknoloji günlüğü

SqlPlus ile Tablo Kopyalama

Tablo Kopyalama


Bazen bir veri tabanınından başka bir veri tabanına veri kopyalamamız gerekir. Ellbette export-import da bir seçenek olabilir. hatta network_link parametresi ile işler dahada koaly olabilir. 

Ancak sqlplus içerisinde desteklenen bir method data var. ismi copy


hakkında bilgi almak için help komutunu kullanabilirsiniz.

SQL> help copy
 COPY
 ----
 Copies data from a query to a table in the same or another
 database. COPY supports CHAR, DATE, LONG, NUMBER and VARCHAR2.
 COPY {FROM database | TO database | FROM database TO database}
            {APPEND|CREATE|INSERT|REPLACE} destination_table
            [(column, column, column, ...)] USING query
 where database has the following syntax:
     username[/password]@connect_identifier

örnek olarak aşağıdaki komutu kullanabiliriz.
copy from scott@live create scott.emp_20151201 using select * from scott.emp;
daha fazla bilgi için bu dökümana bakabilrsiniz. Recreating Database Objects (Doc ID 30910.1)
Loading