Berkant KARDUMAN

Teknoloji günlüğü

Dataguard Kurulumu

Dataguard

Oracle enterprise edition tarafından sağlanan replikasyon teknolojisi dataguard felaket durumlarında kurtarıcınız oluyor.
Bu yazıda redo apply senaryosu üzerinden dataguard yapılandırmasını anlatacağım.

Öncelikle test ortamında kullandığımız sunucuların bilgilerini vereyim.

Primary Server

IP Adresi

10.1.2.1

Hostname

Orcl1

Oracle Version

11.2.0.4

Oracle SID

orcl

İşletim Sistemi

Oracle Linux 7


Standby Server

IP Adresi

10.1.5.155

Hostname

Sby1

Oracle Version

11.2.0.4

Oracle SID

Sby1

İşletim Sistemi

Oracle Linux 7


Standby Server Hazırlanması

Bu bölümde anlatılan tüm işlemler sby1 isimli sunucuda yapılacaktır.
1- Oracle Kurulumu
Oracle kurulumu software only olacak şekilde yapılmalıdır. Oracle SID enverioment değişkenleri düzgün ayarlanmış olmalıdır.
2- Hosts ve tnsnames dosyalarının ayarlanması
/etc/hosts dosyasına sby1 ve orcl1 sunucularının iletişim bilgileri tanımlanmalıdır.
Ayrıca $ORACLE_HOME/network/admin klasörü altına tnsnames.ora dosyası oluşturularak içerisine hem sby1 için hemde orcl için kayıtlar girilmelidir. Daha sonrasında test için aşağıdaki komutları çalıştırın.

Ping orcl
tnsping orcl
3- Listener başlat
lsnrctl start
4- Pfile ayarlanması
Pfile.ora dosyasını aşağıdaki parametrelerle oluşturalım.
Db_name=orcl
Db_unique_name=sby1
Compatible=11.2.0.4.0
Db_file_name_convert='/orcl/','/sby1/'
db_recovery_file_dest_size=107374182400 #100GB fra için yer ayır
db_recovery_file_dest='/home/oracle/fra'#fra nın oluşturulacağı yer
5- İnstance startup
Startup nomount pfile=pfile.ora
6- Spfile ayarlanması
Create spfile from pfile=pfile.ora
Shu immediate
Startup nomount;
7- DGConfig
Alter system set dg_broker_Start=true;
8- NFS Yapılandırma
Kopyalama işlemleri için NFS tercih ettik. O yüzden NFS yapılandırması yapıyoruz. Öncelikle Yedeklerin alıcağı klasörü oluşturalım.
mkdir  /backup
chown oracle:oinstall /backup
/etc/exports dosyasına aşağıdaki ayarları girin.
/backup               *(rw,sync,no_wdelay,insecure_locks,no_root_squash)
Daha sonra nfs servisini yeniden başlatınız.
systemctl restart nfs

9- Oradata klasörünün oluşturulması

Standby tarafında veri dosyalarının ve fast recovery areanın tutulacağı klasörleri oluşturalım. Bu dizinler primary tarafındakine göre düzenlenebilir.

mkdir /oradata/sby1
mkdir /home/oracle/fra

Primary Server Hazırlanması

Bu bölümde anlatılanlar orcl1 sunucusnda yapılacaktır.
1- Hosts ,TnsNames dosyasında erişim bilgilerinin tanımlanması
/etc/hosts dosyasına sby1 ve orcl1 sunucularının iletişim bilgileri tanımlanmalıdır.
Ayrıca $ORACLE_HOME/network/admin klasörü altına tnsnames.ora dosyası düzenlenerek içerisine  sby1 için kayıtlar girilmelidir. Daha sonrasında test için aşağıdaki komutları çalıştırın.
ping sby1	
tnsping  sby1
2- SBY1 üzerindeki diskin mount edilmesi
/etc/fstab dosyası düzenlenerek aşağıdaki satırı ekleyin.
sby1:/backup /backup  nfs  rw,bg,hard,nointr,tcp,vers=3,timeo=300,rsize=32768,wsize=32768,actimeo=0  0 0
daha sonra 
mkdir /backup
mount /backup
3- Enable archivelog mode

Eğer zaten archive mode da değilse.

Shu immediate;
Startup mount;
Alter database archivelog;
Alter database open;
4- Force logging
Alter database force logging ;
5- Standbylog eklenmesi
Alter database add standby logfile size 50M;
6- DGConfig
Alter system set dg_broker_Start=true;
8- Oracle parametrelerini ayarla
Parametre değerlerini değiştirmeden önce show parameter komutu kullanılarak değerlerini kontrol ediniz. log_arch_dest_2 başka bir amaç için kullanılmış ise başka bir destination seçilebilir.
alter system set log_archive_config='dg_config=(orcl,sby1)';
alter system set log_archive_dest_2='SERVICE=sby1 async valid_for=(online_logfile,primary_role) db_unique_name=sby1';
9- Password dosyasını SBY1’e kopyala
scp $ORACLE_HOME/dbs/orapworcl sby1:/$ORACLE_HOME/dbs/orapwsby1
10- Backup database with archivelog
BACKUP incremental level 0 DEVICE TYPE DISK FORMAT '/backup/DbBck_%T_%U' DATABASE PLUS ARCHIVELOG;
BACKUP DEVICE TYPE DISK FORMAT '/backup/CtrlFile%U' CURRENT CONTROLFILE FOR STANDBY;  

Standby Database başlatılması

Bu işlemler sby1 sunucusunda yapılmalıdır.
1- Duplicate 

rman target sys@orcl auxiliary /
DUPLICATE TARGET DATABASE FOR STANDBY;

eğer duplicate srasında confict hatası alırsanız NOFILENAMECHECK ile duplicate yapmayı deneyebilirsiniz.

2- Standbylog eklenmesi
sqlplus->Alter database add standby logfile size 50m;
3- Start recovery
sqlplus->alter database recover managed standby database using current logfile disconnect;

Dataguard Broker Yapılandırma

Bu işlemler primary serverda yapılacaktır.
1- Create configuration
dgmgrl /
create configuration 'DGConfig1' as   primary database is 'orcl' connect identifier is 'orcl';
2- Add database
dgmgrl ->add database sby1 as connect identifier is sby1
3- Enable configuration
dgmgrl-> enable configuration;
4- ShowConfiguration
DGMGRL> show configuration ;
Configuration - dgconfig1
  Protection Mode: MaxPerformance
  Databases:
    orcl - Primary database
    sby1 - Physical standby database
Fast-Start Failover: DISABLED
Configuration Status:
SUCCESS
5- Show Database
DGMGRL> show database sby1 ;
Database - sby1
  Role:            PHYSICAL STANDBY
  Intended State:  APPLY-ON
  Transport Lag:   0 seconds
  Apply Lag:       14 hours 43 minutes 24 seconds
  Real Time Query: OFF
  Instance(s):
    sby1
Database Status:
SUCCESS

Hata izleme ve yönetim

1- Log dosyaları
2- DGBroker